Hatha yoga

nejznámější druh jógy na západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií. Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovu nabývání a udržování zdraví, a harmonii svých životních energií.

BOSU Core

BOSU Core je cvičení pro všechny věkové skupiny s pomůckou BOSU. BOSU Core je zaměřeno na posílení centra těla (hluboký svalový stabilizační systém).
Řadí se k pomalým formám cvičení.

Zdravotní cvičení

je vhodné zejména pro ty, kteří mají problémy s určitými partiemi – nejčastěji jsou to bolavá záda, ale i pro ty, kteří chtějí posílit oslabený pohybový aparát. Zdravotní cvičení napomáhá obnovovat správné držení těla a rovnováhu. Hodina je zaměřená na protažení a posílení svalů, s využitím různých pomůcek – malé i velké balony, gumy.

Jóga pro zdravá záda

Cvičení vychází ze základních poloh klasické jógy, s větším důrazem na správné držení těla, především v oblasti pánve a břicha. Díky tomu srovnáte svoje bolavé svaly a klouby a budete se cítit dobře.

Flexibility

Pohyblivost neboli FLEXIBILITY je schopnost pohybovat svaly a klouby v plném rozsahu. Pojem  FLEXIBILITY označuje proces prodlužování svalů a vazivové tkáně. Pohybová energie je využita ke zvýšení rozsahu pohybu a je účinná preventivní ochrana před poraněním. Vede ke znížení svalového napětí a rizika úrazu. Provádění FLEXIBILITY vyrovnává statické držení těla i uvědomělou koordinaci pohybu. Někdy máme pohybu až moc, jindy žalostně málo. FLEXIBILITY kompenzuje nerovnováhu mezi horní a spodní částí těla i pravé a levé strany. Cvičení je vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Je vhodné teplé oblečení s důvodu udržení si tělesného tepla.